• Kan het niet genoeg herhalen dat Ramayan Jag niet mogelijk zou zijn zonder uw financiele bijdrage. In een kort periode heeft u allen een prestatie geleverd wat ongekend is. Nogmaals naast geldelijke ondersteuning zijn vele vrijwilligers die zich aangemeld hebben om mee te helpen voor komende drie dagen. Waarvoor hartelijk dank.

    Lokale bedrijven en daarbuiten hebben zich ingezet voor slagen van Jag door Faciliteren, Donaties in geld of materiaal. Lijst van publieke donateurs kan ik hier niet bekend maken uit privacy overwegingen. Lijst van donaties is wel beschikbaar bij bestuursleden van Samenwerkende organisaties. Mocht u inzage willen hierin, kunt u ten allen tijde informeren bij contactpersonen van organisaties.

    Wel wil een aantal bedrijven vermelden welke ons gesteund hebben zoals vermeld.
  • ZaalenZo
  • Toko Suri's Afhaal Leeuwarden
  • Roti Express Leeuwarden
  • Bansie Broodjes Leeuwarden
  • Ishwar Gifthouse Den Haag